Baričák, Pavel Hirax: Amen

Portre of Baričák, Pavel Hirax

Amen (Slovak)

Ticho býva zvyčajne plné lží,
Zem nikoho,
kde si, keď nekričíš?Ale tebe nie maličká,
do teba som sa zaľúbil,
tebe neublížim.
Ak áno, tak len z lásky...
... k druhej.

Nie, nie,
to život rozdáva karty.
A ja sa modlím,
aby to čertove eso
neprišlo nikomu
z nás dvoch.Modlím sa,
tak sa pridaj
a bozkaj ma,
lebo sa zbláznim
do teba ešte viac,
ako som schopný
uniesť do neba.
Nášho.AmenUploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: HladoHlas
Source of the quotationMore srdca, ISBN: 978-80-970013-5-3
Bookpage (from–to)104-104
Publication date

minimap