Štrpka, Ivan: Valami bujkál (Čosi sa skrýva in Hungarian)

Portre of Štrpka, Ivan

Čosi sa skrýva (Slovak)

A veci sú na svojom mieste,
vo svete, ktorý trochu vykĺzava spod nich
a stále nehotový sa k nám vytrvalo vracia vo vlnách
prekrývajúcich vyprahnuté zámlky,
v ktorých celkom nie sme
ale o to viac sa chvejeme v nich byt.
Vracia sa voda k rybám v akváriu,
vracia sa lesk na puknutých čínskych šálkach
bez ucha. Vracia sa
to, čo nikdy neodišlo,
iba sa ponorilo na plytčiny v nás.

Všetko je presne na počiatku. Sme
tam, odkiaľ sme prišli :
jablko v tvojich rukách
a v mojej mysli.

A slepí hľadia uprostred dňa
na seba.Uploaded byRépás Norbert
PublisherDas Wunderhorn; Auflage: 1
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn)
Bookpage (from–to)103-103
Publication date

Valami bujkál (Hungarian)

És helyükön nyugszanak a dolgok,
egy világban, mely enyhén kicsúszik alóluk
és hozzánk váltig nyersen, kiszáradt csendet
tartósan fedő vízfodrokban tér vissza,
melyekben nem tartózkodunk igazán
de bennük lenni annál inkább reszketünk.
Akváriumi halakhoz visszajön a víz,
fületlen csorba kínai poharakra
visszatér a csillogás. Visszajő
az, mi sosem távozott,
csupán sekély vízbe merült bennünk.

Origóban nyugszik minden. Ott
vagyunk, ahonnan jöttünk:
kezedben mitöbb
elmémben alma.

És nap delén vakok néznek
farkasszemet.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap