Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Párizsban járt az ősz (Hungarian)

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

[…]

Parížom prešla jeseň (Slovak)

Včera sa Jeseň vkradla do Paríža,
Po Boulevard Saint-Michel nečujne mihla sa
V letnej horúčave, pod tichým lístím
A so mnou stretla sa.

Práve som k Seine cestu vážil
V duši mi drobné chrastie-pesničky:
Dymiace, čudné, trudné, purpurové,
že umriem zneli.

Jeseň ma dostihla a niečo šepla

[…]

Samko Tále: Kniha o cintoríne (Slovak)

Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny, lebo vtedy ich sprostý Krkan v Zberni neberie, že sú mokré, ale iným berie, aj keď sú mokré, Krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Édesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Édesová, tak napíše papierik, že Hneď prídem, ale hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v Kancelárii s potkankou A

[…]

Samko Tale: Buch über den Friedhof (German)

Am besten ist es Schriftsteller zu werden, wenn’s regnet, weil ich dann sowieso keine Kartons sammle, weil sie mir dieser blöde Krkan von der Sammelstelle dann nämlich nicht abnimmt, weil sie feucht sind, sagt er, aber anderen nimmt er sie ab, auch wenn sie feucht sind, der blöde Krkan. Anderen nimmt er sie ab, zum Beispiel der Zigeunerin Angelika Édesová, dieser Ratte, von der nimmt er sie, auch wenn sie feucht sind. Aber ich weiß, was dahinter steckt. Das steckt nämli

[…]

Pradávna (Slovak)

1
Som Alfa.
V pradávnych smútkoch sa kúpe moje telo, zranené hviezdy odchádzajú,
spánok len posledným článkom prsta pohladká mop tvár;
obrazy bez myšlienok, myšlienky bez obrazov. BOLÍŠ.
Som matka matky. Som dcéra dcéry. Spomienka na spomienku, o ktorej nevieme.

2

[…]

Die Urzeitliche (German)

1
Ich bin Alfa.
In uralter Traurigkeit
badet mein Leib,
verwundete Sterne
schwinden dahin,
bloß eben mit der Fingerkuppe
streichelt der Schlaf
mein Gesicht;
Bilder ohne Gedanken,
Gedanken ohne Bilder.
DU SCHMERZT.
 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::