Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

V. László (Hungarian)

Sűrű setét az éj,
Dühöng a déli szél,
Jó Budavár magas
Tornyán az érckakas
Csikorog élesen.

„Ki az? mi az? vagy úgy -”
„Fordulj be és alugy
Uram László király:
A zápor majd eláll,
Az veri ablakod.”

A felhő megszakad,
Nyilása tűz, patak;

[…]

Ladislav V (Slovak)

Noc; tma ni žúzoľ. Juh
buráca. V oblohu
čnie hrdo Budín-hrad,
s veže mu škripotať
čuť z kovu kohúta.

 „Kto to, ký pohyb? i —“
„Len obráť sa a spi,
môj kráľu, Ladislav:
raz stečie leji splav,
tá šibe do okien.

[…]

Hazajöttél, a szonettek meg strandra mentek (Hungarian)

Hát hazajöttél, hát haza, hát,
kivilágíthatnánk a kupolát,
de tegnap, tegnap leeresztett,
beállt egyszerű mennyezetnek,
nagyon nagyon fáradt vagyok ma,
verset szöszöltem fogvacogva,
kabátom sem, pokrócom sem plakát,
ki semmi sem dobol, csak a vers, csak a vers,
ha ráfigyelsz, ha nagyon ráfigyelsz,
hát hazajöttél, hát haza, hát,
láthattad szonettek fürdőző csapatát,

Si späť, sonety šli na pláž (Slovak)

Nuž prišla si domov, veru domov, veru,
mohli by sme si rozsvietiť kupolu,
ale včera, klenba včera spľasla,
na jednoduchý strop sa narovnala,
unavený som dnes veľmi veľmi,
zuby cvakajúc som sa piplal básňami,
ani kabát ani deka moja plagátom nie je,
nič, len báseň, len báseň ma burcuje
ak ju poslúchaš, veľmi sleduješ,
nuž prišla si domov, veru domov, veru,
mohla si vidieť kúpajúcu sa družinu

[…]

Kot w pustym mieszkaniu (Polish)

Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,

[…]

Kocúr v prázdnom byte (Slovak)

Umrieť - to sa kocúrovi nerobí.
Lebo, čo si má počať kocúr
v prázdnom byte.
Škriabať sa po stenách.
Trieť sa o nábytok.
Akoby nić nezmenené
a predsa.
Akoby nepremiestnené
a predsa inak.
Po večeroch už nesvieti lampa.

Počuť kroky na schodoch,
ale to nie sú tie.

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::