Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
                  

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Messze, messze (Hungarian)

Spanyolhon. Tarka hímü rét.
Tört árnyat nyujt a minarét.
Bús donna barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon.

Olaszhon. Göndör fellegek,
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökőkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok.

Göröghon. Szirtek, régi rom,
ködöt pipáló bús orom.

[…]

Ďaleko, ďaleko (Slovak)

Vlasť španielska. Pestrá lúka.
Minaret lámaný chládok núka.
Na hnedej terase žena smutná
nad purpurovým úsvitom dumá.

Vlasť talianska. Mraky brčkavé,
Pošmúrne nebesá slabo úmorné.
Voda fontány vyvrieva.
Mramor nalomený, myrta ustatá.

Vlasť grécka. Bralá, rum starý,
smutný vrcholec hmlu kúdolí.

[…]

Samko Tále: Kniha o cintoríne (Slovak)

Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny, lebo vtedy ich sprostý Krkan v Zberni neberie, že sú mokré, ale iným berie, aj keď sú mokré, Krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Édesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Édesová, tak napíše papierik, že Hneď prídem, ale hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v Kancelárii s potkankou A

[…]

Samko Tale: Buch über den Friedhof (German)

Am besten ist es Schriftsteller zu werden, wenn’s regnet, weil ich dann sowieso keine Kartons sammle, weil sie mir dieser blöde Krkan von der Sammelstelle dann nämlich nicht abnimmt, weil sie feucht sind, sagt er, aber anderen nimmt er sie ab, auch wenn sie feucht sind, der blöde Krkan. Anderen nimmt er sie ab, zum Beispiel der Zigeunerin Angelika Édesová, dieser Ratte, von der nimmt er sie, auch wenn sie feucht sind. Aber ich weiß, was dahinter steckt. Das steckt nämli

[…]

Születésnapomra (Hungarian)

Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

[…]

Na moje narodeniny (Slovak)

Tridsaťdvaročným som ja dnes –
prekvapením je tento verš,
čačka,
hračka:

darček to pre mňa náramný
a nad ním si tu v kaviarni
ja sám
jasám.

Bárs tridsaťdva mám zázračne,
vlasť mi nad dvesto mesačne
nedá,
beda.

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::