Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
                  

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Kot w pustym mieszkaniu (Polish)

Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,

[…]

Kocúr v prázdnom byte (Slovak)

Umrieť - to sa kocúrovi nerobí.
Lebo, čo si má počať kocúr
v prázdnom byte.
Škriabať sa po stenách.
Trieť sa o nábytok.
Akoby nić nezmenené
a predsa.
Akoby nepremiestnené
a predsa inak.
Po večeroch už nesvieti lampa.

Počuť kroky na schodoch,
ale to nie sú tie.

[…]

Mátyás anyja (Hungarian)

Szilágyi
Örzsébet
Levelét megirta;
Szerelmes
Könnyével
Azt is telesirta.

Fiának
A levél,
Prága városába,
Örömhírt
Viszen a
Szomorú fogságba:

[…]

Matiašova matka (Slovak)

Alžbeta Siládich
lístok napísala;
ľúbostných slz i doň
plno naplakala.

Synovi lístok ten
zvesť do mesta Prahy
radostnú nesie v smut
za väzenia prahy:

 „Synček môj, nehni sa
z mesta Prahy; ja ťa

[…]

Szeptember végén (Hungarian)

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?

[…]

Koncom septembra (Slovak)

Skvitá ešte údol kvetmi záhradnými,
zelenie sa ešte topoľ pred oknom;
ale pozri, vidíš tamto ríšu zimy?
Snehy pokryli už končiar nad horstvom.
Ešte v srdci mojom mladom leto spieva
a ešte v ňom hýri jari všetok jas;
no hľa, v kaderách sa mi už zjesenieva,
popŕlil už hlavu moju zimný mráz.

Opadne kvet, život odpádi a niet ho...

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::