Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
                  

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Kot w pustym mieszkaniu (Polish)

Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,

[…]

Kocúr v prázdnom byte (Slovak)

Umrieť - to sa kocúrovi nerobí.
Lebo, čo si má počať kocúr
v prázdnom byte.
Škriabať sa po stenách.
Trieť sa o nábytok.
Akoby nić nezmenené
a predsa.
Akoby nepremiestnené
a predsa inak.
Po večeroch už nesvieti lampa.

Počuť kroky na schodoch,
ale to nie sú tie.

[…]

Mindig van remény (Hungarian)

– Egy kripta különben sem olcsó – közölte a tisztviselő. – A legkevésbé a főútvonalon.
– Nem kell neki a főútvonalon lenni – mondta az érdeklődő. – Az a fontos, hogy betonozva legyen.
– Betonozva? – hökkent meg a tisztviselő. – Szokatlan, kérem. De azért lehet.
Félretette a gépelt árjegyzéket. Egy blokklapon gyors számvetést csinált; a betonozott kriptának, sírkő nélkül, a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára.

[…]

Nádej zomiera posledná (Slovak)

– Mimochodom, taká krypty vôbec nie je lacná, – oznamoval úradník. – Najmä pri hlavnej ceste.
– Nemusí byť pri hlavnej ceste, – povedal záujemca. – Dôležité je, aby bola vybetónovaná.
– Vybetónovaná? – začudoval sa úradník. – Nezvyčajné, prosím. Ale zato môže byť.
Odložil nabok vytlačený cenník. Na lístok z bloku nahadzoval čísla, betónová krypta bez náhrobného kameňa aj na vedľaj

[…]

Szeptember végén (Hungarian)

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet...
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?

[…]

Na konci septembra (Slovak)

Na údolí v rozkvitku záhradné kvieťa.
i pred okny ešte sa zelená brest;
lež vidíš-li posla hen zimného sveta?
Hôr na štíty sneh sa už sponáhľal sniest
Dnu v srdci mi mladistvom žiar leta žhavie,
aj skvitá v ňom jar ešte veškerých krás;
však, ajhľa, už sivejú vlasy mi tmavé,
mi hlavu už ožihol zlej zimy mráz.

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::