Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Messze, messze (Hungarian)

Spanyolhon. Tarka hímü rét.
Tört árnyat nyujt a minarét.
Bús donna barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon.

Olaszhon. Göndör fellegek,
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökőkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok.

Göröghon. Szirtek, régi rom,
ködöt pipáló bús orom.

[…]

Ďaleko...ďaleko... (Slovak)

Španielsko. Pestré sukne lúk.
Na minarete tiene. Hluk.
Doňa si vyšla na balkón.
V súmraku pod balkónom don.

Taliansko. Aj obloha
je ukradnutá - od boha.
Vrie voda fontán. Lacný flirt.
Z mramoru amor. Vôňa mýrt.

Grécko. Tie rumy v údolí.
Z vrchov sa večne kúdolí.
Povetrie husté, pustá zem.
Pastieri stáda ženú sem.

[…]

Samko Tále: Kniha o cintoríne (Slovak)

Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny, lebo vtedy ich sprostý Krkan v Zberni neberie, že sú mokré, ale iným berie, aj keď sú mokré, Krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Édesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Édesová, tak napíše papierik, že Hneď prídem, ale hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v Kancelárii s potkankou A

[…]

Samko Tále könyve a temetőről (Hungarian)

Az emberből akkor lesz lényegében író, ha jól esik, mert olyankor úgyse lehet gyűjteni a kartont, mert a Gyűjtőben nincs átvétel, mert az a szemét Krkan nem veszi át, merthogy átázott, de másoktól bezzeg átveszi, akkor is, ha ázott. Olyan másoktól például átveszi az a szemét Krkan, mint például az a cigány szemétláda Angelika Édesová, attól átveszi az ázottat is. De én tudom, mi van a dologban. A dologban az van, hogy amikor megjön az a szemétláda Angelika Éd

[…]

Nesprostreskovateľné sprostredkované (Slovak)


Tento text pravdepodobne reprezentuje
nejaký iný text. Zastupuje. Nahrádza.
Nevysvetľuje. Odkazuje na nejaký iný,
oveľa hlbší význam –
význam nedostižných hlbín.

Tento text pravdepodobne reprezentuje
sám seba, zastupuje sám seba, pravda,
iba keď tu nie je, je sám sebou osebe,
sám seba nahrádza, potvrdzuje. Sám

[…]

Nie-pośredniczalne – spośredniczone (Polish)


Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
jakiś inny tekst. Zastępuje. Przedstawia.
Nie objaśnia. Odsyła do jakiegoś innego,
o wiele głębszego sensu –
sensu niedosięgłych głębin.

Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
sam siebie, zastępuje sam siebie, prawda, że tylko

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::