Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Nesprostreskovateľné sprostredkované (Slovak)


Tento text pravdepodobne reprezentuje
nejaký iný text. Zastupuje. Nahrádza.
Nevysvetľuje. Odkazuje na nejaký iný,
oveľa hlbší význam –
význam nedostižných hlbín.

Tento text pravdepodobne reprezentuje
sám seba, zastupuje sám seba, pravda,
iba keď tu nie je, je sám sebou osebe,
sám seba nahrádza, potvrdzuje. Sám

[…]

Nie-pośredniczalne – spośredniczone (Polish)


Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
jakiś inny tekst. Zastępuje. Przedstawia.
Nie objaśnia. Odsyła do jakiegoś innego,
o wiele głębszego sensu –
sensu niedosięgłych głębin.

Ten tekst prawdopodobnie reprezentuje
sam siebie, zastępuje sam siebie, prawda, że tylko

[…]

Sem utódja, sem boldog őse (Hungarian)

Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,

[…]

Ani potomkom, ani predkom šťastným (Slovak)

Ani potomkom, ani predkom šťastným,
ani príbuzným, ani známym
nie som nikomu,
nie som nikomu.

Som ako každý človek: vznešenosť,
severný pól, tajomstvo, cudzosť,
tiesnivé svetlo vzdialené,
tiesnivé svetlo vzdialené.

Ale, joj, neviem ním zostať,
chcel by som sa vám ukázať,

[…]

Párizsban járt az ősz (Hungarian)

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

[…]

Parížom šla Jeseň (Slovak)

Včera sa Jeseň šuchla cez Paríž.
Po bulvári Saint Michele kradla sa,
v kanikule, pod míkvym haluzím,
a so mnou stretla sa.

Práve som k Seine šiel a v duši mi
pesničky ako raždie horeli,
čmudiace, smiešne, žiaľne, nachové,
že umriem vraveli.

Jeseň ma dostihla a šepla dač.’
Bulvárom Saint Michele to zachvelo.

[…]

 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::